فصل پنجم: تصاویر با توان تفکیک بالا

در این فصل با دستورهای نورپردازی، بافت، عمق میدان و ایجاد تصاویر با توان تفکیک بالا (رزولوشن 8000*8000 پیکسل) آشنا می شوید.

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer