کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA

محیط کاری FreeStyle به منظور ایجاد و آنالیز سطوح و منحنی­ هایی به کار می­ رود که از طریق تغییر شکل­ های پویا و با توجه به جلوه­ های زیبایی شناختی تولید می­ شوند. طراحان می­ توانند با استفاده از این سطوح و منحنی­ های سه بعدی و یا با استفاده از ابر نقاط، شکل­ های سلیقه­ ای و بی­ نظیری را ایجاد کنند. طراح می­ تواند انواع اتصالات سطوح و منحنی­ ها را مطابق با اتصالات G0، G1 و G2 کنترل نماید. در این محیط سطوح را می­ توان بدون استفاده از مرز­ها و منحنی­ ها تولید کرد. هم­چنین می­ توان ابتدا مرز­ها را ایجاد و سپس سطوح را بر مبنای آن­ ها تولید نمود.

کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA

کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA