کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA

محیط کاری (FreeStyle Sketch Tracer (FSK بخشی از مجموعه طراحی سطوح CATIA می­ باشد. این محیط شما را قادر می­ سازد تا طرح­ ها، عکس ­ها و یا هر نوع ترسیمه دو­بعدی را وارد کرده و موقیعت و مقیاس آن­ را در فضای سه­ بعدی تعیین کنید. سپس می ­توانید از سایر محیط­ های طراحی سطوح یعنی Freestyle، Generative Shape Design و Imagine & Shape برای ترسیم المان­ های هندسی بر روی این طرح ­ها استفاده نمایید.

کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA